U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Beroepskader kwaliteitsbeleid van een afdeling Anesthesiologie (2004)

Kwaliteitsbeleid
Elke afdeling Anesthesiologie schenkt systematisch en beleidsmatig aandacht aan kwaliteitsbevordering. Belangrijke aspecten van kwaliteit zijn o.a.:

  • deskundigheid
  • communicatie
  • samenwerking
  • doelmatigheid
  • veiligheid
  • patiëntgerichtheid
  • verantwoordingsbereidheid
  • continuïteit

Complicatieregistratie
Een afdeling Anesthesiologie registreert de incidenten en de aan anesthesie gerelateerde complicaties. Deze complicaties worden besproken in een gestructureerde complicatiebespreking. Van complicaties wordt ten minste vermeld of zij hebben geleid tot blijvende schade en/of overlijden van de patiënt.

Protocollen en richtlijnen
Een afdeling Anesthesiologie werkt NVA standpunten en richtlijnen alsmede plaatselijke afspraken en procedures uit in protocollen, rekening houdend met het specifieke karakter van eigen praktijk en ziekenhuis. In deze protocollen dient ten minste het medisch anesthesiologisch beleid rond een aantal acute en levensbedreigende situaties vastgelegd te worden, zoals genoemd in de bijlage 1. Daarnaast toetst de CKAP ook de aanwezigheid van protocollen betreffende niet acuut levensbedreigende zaken (bijlage 1). De door de NVA geaccordeerde richtlijnen staan in bijlage 2.

Herregistratie
Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet de anesthesioloog voldoen aan kwalitatieve en kwantitatieve eisen met betrekking tot de beroepsuitoefening en de gevolgde nascholing, zoals die zijn of worden vastgesteld door de ledenvergadering van de NVA of daartoe bevoegde andere instanties.

Visitatie
Afdelingen Anesthesiologie verplichten zich hun praktijk tenminste elke 5 jaar te laten visiteren door de CKAP. Doel van de visitatie is het verkrijgen van een objectief oordeel over de kwaliteit van de anesthesiologische zorgverlening in een ziekenhuis. Bij visitaties wordt o.m. getoetst of de standpunten en richtlijnen van de NVA in de praktijk worden gevolgd en worden adviezen gegeven voor de verdere verbetering van de kwaliteit van zorg.

PDF-bestand Beroepskader Kwaliteitsbeleid