U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Beroepskader Taakherschikking

De NVA heeft een gezamenlijk beroepskader met de NAPA en V&VN. Deze beroepskaders geven aan welke taken en/of handelingen in het anesthesiologisch deskundigheidsgebied in aanmerking komen om te herschikken naar de physician assistant en/of verpleegkundig specialist en onder welke voorwaarden. Hiermee geven anesthesiologen, physician assistants en verpleegkundig specialisten samen invulling aan de wettelijke bevoegdheid van de physician assistant en verpleegkundig specialist om zelfstandig bepaalde voorbehouden handelingen te indiceren en te verrichten.

Lokaal kunt u samen met de physician assistants en verpleegkundig specialisten de landelijke beroepskaders verder invullen door het maken en vastleggen van concrete afspraken.

 


klik op de afbeelding 

Algemeen > beroepskader_taakherschikking.jpg Publicaties > TAAKHERSCHIKKING_NVA_VS.jpg