U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Tools richtlijn(en)

Anesthesie en Myotone Dystrofie - informatie voor de anesthesioloog

Neus-maagsonde

Sedatie en/of analgesie (PSA) op locaties buiten de OK - FAQ’s – frequently asked questions  

Voor een pdf versie klik hier.

opleiding
1 Wie is de PSA-praktijkspecialist en wie is de sedatiepraktijkspecialist (SPS)?

2 Wie kan de opleiding tot Sedatiepraktijkspecialist (SPS) volgen?

3 Mag een arts niet-anesthesioloog PSA uitvoeren?

4 Aan welke opleidingseisen moet een arts niet-anesthesioloog voldoen om lichte PSA te mogen uitvoeren?

5 Is het mogelijk om een opleiding PSA bij kinderen te volgen?

6 In mijn ziekenhuis willen een aantal artsen niet-anesthesiologen de PSA-scholing niet volgen. Wat kan ik doen om hen duidelijk te maken dat PSA-scholing noodzakelijk is?

lokale inrichting PSA
1 In ons ziekenhuis is de vraag naar PSA groter dan de afdeling anesthesiologie kan leveren. Hoe kan de afdeling daar het beste mee omgaan?

2 De aanvrager van de PSA (arts niet-anesthesioloog) wil de PSA laten uitvoeren door een anesthesioloog en niet door een SPS. Hoe kan ik duidelijk maken dat een SPS PSA goed kan uitvoeren?

3 Wie is er verantwoordelijk als een SPS de PSA uitvoert?

4 Bij welke patiëntencategorieën mag een arts niet-anesthesioloog zelf PSA uitvoeren? En wanneer is het nodig dat een SPS dit doet?

5 Wanneer is er sprake van lichte PSA en wanneer van matige tot diepe PSA?

6 Hoe moeten verkoeverfaciliteiten voor PSA patiënten worden ingericht?

7 Hoe moet de screening voor PSA patiënten worden ingericht?

8 Mag een anesthesioloog PSA bij kinderen uitvoeren?

9 Welke eisen worden er gesteld aan de oproepbaarheid van de anesthesioloog tijdens PSA sessies?

10 Hoe moet PSA op bijzondere locaties georganiseerd worden?

11 Welke onderdelen moet de verslaglegging-PSA minimaal bevatten?

12 Waarop baseer ik (minimaal) mijn beoordeling om PSA of algehele anesthesie in te zetten?

13 De Raad van Bestuur (RvB) en/of andere specialismen binnen ons ziekenhuis vinden invoering van de richtlijn PSA niet noodzakelijk. Hoe maken we die noodzaak zichtbaar?

14 Kan propofol veilig worden gebruikt door niet-anesthesiologen bij PSA?

financien
1 Onze vakgroep komt financiële middelen te kort om de organisatie rondom PSA in het ziekenhuis volledig in te richten volgens de richtlijn. Hoe kunnen we deze financiële middelen wel verkrijgen

2 Bestaat er een verrichtingencode voor declaratie en registratie van PSA buiten de OK?