U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Kwaliteitsregistratie Pijngeneeskunde

Het huidige zorgstelsel verwacht transparantie over de werkwijzen van zorgverleners en inzicht in de zorguitkomsten. Zorgverzekeraars verwachten dat zorgverleners hun toegevoegde waarde zichtbaar en meetbaar maken. Hiervoor is een landelijke kwaliteitsregistratie een uitgelezen instrument.

Naast een antwoord op de externe vraag om transparantie, is kwaliteitsregistratie ook een belangrijke bron voor de ontwikkeling van lokaal en landelijk kwaliteitsbeleid. Kwaliteitsregistratie geeft inzicht in de praktijkvariatie tussen pijnklinieken en maakt het mogelijk om kwaliteitsbeleid te baseren op (on)gewenste uitkomsten, gesignaleerde problemen en risico’s. Daarnaast zal een eigen kwaliteitsregistratie de mogelijkheid bieden om stakeholders van de door hen gewenste informatie te voorzien, terwijl de zorgverlener de regie behoudt over het verzamelen en publiceren van deze kwaliteitsgegevens.

Onder de menus hiernaast vindt u informatie over de inhoud en werkwijze van de landelijke kwaliteitsregistratie Pijngeneeskunde door de NVA.