U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Opzet kwaliteitsregistratie

De landelijke kwaliteitsregistratie Pijngeneeskunde, die een werkgroep vanuit de sectie Pijngeneeskunde in het afgelopen jaar heeft ontwikkeld, bestaat uit een selectie van  gevalideerde vragenlijsten die in de vorm van PROMs (Patient Reported Outcome Measures) aan patiënten zal worden aangeboden. Patiënten zullen op twee momenten worden uitgenodigd om deze vragen te beantwoorden, te weten voorafgaand aan het eerste bezoek (0-meting) en een tweede maal bij het eerstvolgende controlebezoek. Binnen deze kwaliteitsregistratie is gezorgd dat extra registratiehandelingen door de zorgverlener tot een minimum worden beperkt. Niettemin wordt aan hen gevraagd om de bezoeksetting en de diagnose- en behandelingscodes vast te leggen.

De vragenlijsten bestaan uit de volgende meetinstrumenten:

Kwaliteit > Overzicht_meetinstrumenten.jpg

De technische en organisatorische implementatie van de PROMs is volledig de eigen verantwoordelijkheid van de kliniek en kan ook geheel naar eigen behoefte en interne mogelijkheden worden ingericht. Het enige dat nodig is om deel te nemen aan de landelijke benchmark, is om de verzamelde data periodiek op een gestandaardiseerde wijze aan de NVA aan te leveren. De NVA is in gesprek met leveranciers van ZIS-sen en andere externe aanbieders om deze kwaliteitsregistratie geïntegreerd te kunnen uitvoeren en eenvoudig in het vereiste dataformat te kunnen aanleveren.

De registratie heeft een verplichtend karakter. Uiteraard zullen klinieken ruimschoots de gelegenheid krijgen om deze registratie lokaal te implementeren, en zal vanuit de werkgroep ondersteuning en reeds opgedane ervaring beschikbaar zijn om dit proces te vereenvoudigen en versnellen. Het streven is om per 1 juni 2018 alle pijnklinieken aangesloten te hebben bij deze landelijke registratie. Deelname hieraan zal vanaf die datum vervolgens een voorwaarde zijn voor de registratie als pijnkliniek.