U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Obstetrische Anesthesiologie

De sectie Obstetrische Anesthesie verenigt de leden met een bijzondere interesse in de obstetrische anesthesie en heeft tot doel de nadere bestudering en uitwisseling van kennis omtrent de obstetrische anesthesie, alsmede het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen op dit deelgebied.

De sectie wordt bestuurd door een eigen bestuur, dat als volgt is samengesteld:

Mw. I.C.M. Beenakkers, voorzitter
Mw. A. van Dortmont, secretaris
Mw. C.E. Kam-Endtz, penningmeester
T.J. van den Berg, lid
F.A. Klerk, lid
Mw. S.A.A. Sijm-Willems, lid

Alle correspondentie wordt gevoerd via het bureau van de NVA (nva@anesthesiologie.nl)