U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Opleiding

 

Meer informatie over de opleidingseisen.

Interview RGS met dr. Götz Wietasch: "in de RGS kunnen we echt iets aan de zere plekken gaan doen" (klik op de titel voor de link naar het interview)

 


 

Anesthesiologie is het specialisme dat zich bezighoudt met de perioperatieve zorg in de ruimste zin, acute geneeskunde, intensive care,  traumaopvang en de behandeling van acute en chronische pijn (Besluit Anesthesiologie van het CGS). Voor de opleiding tot anesthesioloog is daarom gekozen voor een indeling van het curriculum in de volgende zeven thema’s: 1. perioperatieve zorg algemeen 2. perioperatieve zorg specieel 3. intensive care 4. pijngeneeskunde en palliatieve zorg 5. urgentiegeneeskunde 6. wetenschap 7. de anesthesioloog in het ziekenhuis De perioperatieve zorg omvat het geheel van anesthesiologische zorg rondom de operatie, preoperatief, peroperatief en postoperatief. Perioperatieve zorg begint bij het eerste bezoek aan de preoperatieve polikliniek en loopt door tot en met het verblijf op de verkoeverkamer of een post-anesthesia care unit. Daarna is de anesthesioloog verantwoordelijk voor de gevolgen van het eigen ingrijpen, maar de zorg is door anderen overgenomen. Omdat de thema’s perioperatieve zorg veel omvattend zijn is gekozen deze op te knippen in modules. De indeling in modules in het thema perioperatieve zorg algemeen is met name praktisch van aard: na drie maanden gaat de aios dienst doen; na een jaar wisselt de aios van kliniek (naar perifere kliniek).

 

Naast de vijf “verticaal”geprogrammeerde thema’s, lopen de thema’s urgentiegeneeskunde, wetenschap en de anesthesioloog in het ziekenhuis door het gehele curriculum, met een zwaartepunt in de laatste twee fasen.


Algemeen > CCA1.jpg

Het thema perioperatieve zorg algemeen, het basisgedeelte, beslaat de jaren 1 en 2 van de opleiding. In de tweede fase van de opleiding (jaar 3 en 4) komen de thema’s perioperatieve zorg specieel, Intensive Care en pijngeneeskunde en palliatieve zorg aan bod. Deze thema’s hoeven niet in een vaste volgorde te worden gevolgd. Zo nodig kunnen Intensive Care en een module perioperatief specieel in twee delen worden opgeknipt. In de laatste fase, het vijfde jaar, is er nog een laatste module perioperatieve zorg specieel en een verdiepeingsmodule; naast het gezamenlijke voor iedereen verplichte gedeelte van vierenhalf jaar, is er een negental verdiepingsmodules die in het vijfde jaar gesitueerd zijn. Deze verdiepingsmodules zijn: algemene anesthesiologie, intensive care, pijngeneeskunde en palliatieve zorg, kinderanesthesie, cardioanesthesie, neuroanesthesie, obstetrische anesthesie, urgentiegeneeskunde en wetenschap. De volgorde van de modules in het vijfde jaar staat niet vast, met uitzondering van de module intensive care, die altijd in het laatste half jaar valt om een continuüm te creëren met het deel intensive care buiten de opleiding. Tezamen vormen delen intensive care het tweede jaar van de GIC-opleiding.


Beroepskeuze voor artsen
De KNMG heeft een voorlichtingsfilmpje gemaakt voor jongeren om hen te helpen bij hun beroepskeuze. Bekijk het filmpje hier.


Coordinatie CCA
NVA Bureau 030- 28 23 378